اخبار تازه :
برگزاری نماز جماعت توسط دانش آموزان کلاس ششم