اخبار تازه :
آغاز ثبت نام از کاندیداهای شورای دانش آموزی


آغاز ثبت نام از کاندیداهای شورای دانش آموزی از روز شنبه مورخ 24 مهرماه آغاز شده ؛

دانش آموزان محترم جهت ثبت نام به واحد پرورشی و تربیت بدنی دبستان مراجعه نمایند.

اسامی نهایی روز دوشنبه 27 مهرماه اعلام خواهد شد .

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | پرورشی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ