اخبار تازه :
معرفی واحد اندازه گیری جرم - کلاس سومدانش آموزان با کمک ترازوهایی که خودشان ساخته بودند جرم وسایلشان را اندازه گیری کردند.

 

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | پایه سوم | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ