اخبار تازه :
تدریس نشانه (چ) توسط دانش آموز عزیزمون در چادر عشایر


تدریس نشانه (چ), به شیوه ای نو, که برای ایجاد انگیزه یکی از دانش آموزان لباس چوپان پوشیدند و در چادر عشایر تدریس انجام شد

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | پایه اول | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ