اخبار تازه :
سری جدید ساخت کیت های چوبی توسط دانش آموزان هنرمند کلاس ششم


جمع گل پسرای کلاس سوم در کنار سفره هفت سین - نوروز 97


ساخت کاردستی گل سنبل و هفت سین توسط گل پسرای پیش دبستان


فعالیت های دانش آموزان کلاس سوم از مجلات رشد


یک روز با مجلات رشد در کلاس چهارم


کاربست مجلات رشد شامل خواندن قصه،اجرای نمایشنامه و  تهیه غذاهای موجود در مجلات

نویسنده : montazeran | پایه چهارم | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

کارگروهی ساخت خانه توسط پیش دبستانی های فعال منتظران


آموزش تشدید و آشنایی با مشاغل - کلاس اول


ساخت کاردستی به مناسبت روز درختکاری - پیش دبستان


ساخت کاردستی (کارت تبریک روز مادر ) - کلاس اول


تدریس مفهوم ضرب و خاصیت های ضرب - کلاس سوم


فکر و بکر ( زنگ هنر ) - کلاس پنجم


کارگاه برش کاری با کیت های چوبی - کلاس ششم


تدریس نشانه ( ژ ) با همکاری دانش آموز گل کلاس اول


تدریس علوم و سرگذشت دانه ها - کلاس دوم


مشاهده انواع خاکها و جانورانی که در خاک زندگی میکنند - کلاس اول


مشاهده انواع خاک ها ، انجام آزمایش وجانورانی که در خاک زندگی میکنند و فواید آن ها

با حضور آقای شبانی مدیر دبستاننویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ