اخبار تازه :
منناسبت ها گروه سرود دانش آموزان مدرسه برای مراسم شهرستانی از22بهمن تاروز قدس درمراسم بزرگداشت ها وراهپیمایی


گروه سرود دانش آموزان مدرسه برای مراسم شهرستانی از22بهمن تاروز قدس درمراسم بزرگداشت ها وراهپیمایی ها اجرای سرود داشتند.

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ