اخبار تازه :
برد تیم فوتبال دبستان منتظران از دبستان کیان با نتیجه 5 بر 3