اخبار تازه :
شرکت گروه نمایش عروسکی دبستان منتظران در جشنواره مسابقات فرهنگی هنری شهرستان کاشان


شرکت گروه نمایش عروسکی و صحنه ای دبستان منتظران در جشنواره مسابقات فرهنگی هنری شهرستان کاشان و کسب رتبه ی اول شهرستان

شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | پرورشی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ