اخبار تازه :
ایام فاطمیه سال تحصیلی 1402-1401


 

 آشنایی با ارزش های دینی و مذهبی یکی از اهداف مهم در رشد باورهای دانش آموزان

وپیوند دلی و قلبی با تمام خوبی هاست . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ