اخبار تازه :
انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
انتخابات انجمن مدرسه با حضور اولیاء دانش آموزان و سخنرانی دکتر حسن زاده برگزار گردید . در پایان جلسه از اعضای انجمن سال تحصیلی گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد.شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ