اخبار تازه :
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سال تحصیلی 1402-1401


 

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سال تحصیلی 1402-1401 در دبستان و با حضور دانش آموزان 

 مدرسه در گروه های ورزشی مختلف و در کنار کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش

برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

 شاخه مطلب
 
نویسنده : montazeran | اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ