عنوان خبریک روز با مجلات رشد در کلاس چهارم
(شاخه: پایه چهارم)
ارسال شده توسط montazeran
چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 12:26:41

کاربست مجلات رشد شامل خواندن قصه،اجرای نمایشنامه و  تهیه غذاهای موجود در مجلات


این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.421 )