عنوان خبرشرکت گروه نمایش عروسکی دبستان منتظران در جشنواره مسابقات فرهنگی هنری شهرستان کاشان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط montazeran
جمعه 10 خرداد 1398 - 08:24:40

شرکت گروه نمایش عروسکی و صحنه ای دبستان منتظران در جشنواره مسابقات فرهنگی هنری شهرستان کاشان و کسب رتبه ی اول شهرستان


این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.455 )