عنوان خبرکسب رتبه ی سوم گروه سرود دبستان منتظران در جشنواره ی مسابقات فرهنگی هنری شهرستان کاشان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط montazeran
جمعه 10 خرداد 1398 - 08:29:22
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.456 )