عنوان خبرایام فاطمیه سال تحصیلی 1402-1401
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
دوشنبه 28 آذر 1401 - 15:32:44

 

 آشنایی با ارزش های دینی و مذهبی یکی از اهداف مهم در رشد باورهای دانش آموزان

وپیوند دلی و قلبی با تمام خوبی هاست . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.483 )