عنوان خبرالمپیاد ورزشی درون مدرسه ای سال تحصیلی 1402-1401
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
يكشنبه 27 فروردين 1402 - 08:04:57

 

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سال تحصیلی 1402-1401 در دبستان و با حضور دانش آموزان 

 مدرسه در گروه های ورزشی مختلف و در کنار کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش

برگزار گردید.



 

 

 

 

 

 

 




این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.485 )