عنوان خبر13 آبان و روز دانش آموز در سال تحصیلی 1402-1401
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
يكشنبه 27 فروردين 1402 - 08:32:24

 

روز دانش آموزو میثاق با آرمانهای انقلاب ، شکوه یک اقتدار ملی  

 

 

 

 

 
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.486 )