عنوان خبرانتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1402-1401
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
يكشنبه 27 فروردين 1402 - 09:32:09

 

شورای دانش آموزی، مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه 

تقویت خود باوری و مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس  

 

 
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.487 )