عنوان خبرجشن پایان سال
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
چهارشنبه 21 تير 1402 - 08:02:47

 

 

 

 

جشن پایان سال تحصیلی 1402-1401

در سالن دانشگاه فرهنگیان 

 

 
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.494 )