عنوان خبرتاسوعا و عاشورای حسینی
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
شنبه 7 مرداد 1402 - 09:06:07

 

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد.
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.497 )