عنوان خبرانتخابات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1403-1402
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
يكشنبه 17 دي 1402 - 06:31:12

 

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان با حضور خانواده ها و شرکت اعضاء انجمن سال قبل و با

سخنرانی جناب آقای سرکار روان شناس و مشاور برگزار گردید.
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.500 )