عنوان خبرروز قدس 1403
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط montazeran
يكشنبه 19 فروردين 1403 - 07:25:11

 

روز قدس

و شرکت دانش آموزان دبستان منتظران

در راهپیمایی این روز در دفاع از مردم مظلوم غزه و

اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی
این خبر از طرف پیش دبستان ودبستان غیردولتی پسرانه منتظران
( http://montazerankashan.com/index.php?extend.516 )